השתלמויות מנחים

1Philosophy for Life English Test מקיים מדי שנה השתלמויות למורים, סטודנטים ואנשי חינוך. ההשתלמויות מכשירות להנחיית קהילה חוקרת פילוסופית בבתי הספר או במסגרות אחרות.

ההשתלמויות נערכות במכון מנדל למנהיגות.
התמונות המצורפות הינן מהשתלמות שהתקיימה בספטמבר 2007. להלן התרשמות של אחת המשתתפות בהשתלמותmandel