ספרים

ספרי עיון

 • גארת מאתיוס: פילוסופיה וילדים (ספרי עליית הגג ידיעות אחרונות ספרי חמד), 2003
 • ילדים בקהילה – חשיבה פילוסופית וצמיחה אישית (6 חוברות) (“תל” – משרד החינוך, האגף לתכניות לימודיםת ירושלים), התשנ”ח
 • אדיר כהן, פילוסופים קטנים-פילוסופיה לילדים ועם ילדים, הוצאת אמציה, 2008

ספרי קריאה

 • דן לסרי: איפה הייתי לפני שנולדתי, פילוסופיה לילדים, שיחות ומעשיות (כתר) 1996
 • מישל פיקמן, מאייר: פיליפ לגוטריר: משלים פילוסופיים לילדים, מסע קסום אל המחשבה האנושית לגילאי 120-5 (אחוזת בית ספרים) 2006
 • רוז’ה פול דרואה: פילוסופיה בחיי היום יום, 101 ניסויים (חרגול הוצאה לאור) 2003
 • דורית רביניאן: אז איפה הייתי אני (עם עובד)
 • אוסקר ברניפייה: מדברים פילוסופיה, מהם החיים? (אנונימה) 2006
 • אוסקר ברניפייה: מדברים פילוסופיה, מהם טוב ורע? (אנונימה) 2006
 • יורם סלבסט: של מי אני (כנרת בית הוצאה לאור)

On the Bookshelf in Philosophy for Children (Theory)

 • Gilbert Burgh, Terri Field and Mark Freakley: Ethics and the Community of Inquiry: Education for Deliberative Democracy, (Thomson social science press, Melbourne, Australia, ISBN 0170122190), 2006
 • Phil Cam, In-Suk Cha, Mark Tamthai, Ramon Reyes (Eds): Philosophy, Culture and Education: Asian Societies in Transition, (Oruem Publishing house, Seoul, Korea ISBN: 89-7778-088-8)
 • Daniella G. Camhy (Ed.), Philosophical Foundations of Innovative Learning, (Conceptus- Studien 18, Academia press, Germany ISBN: 978-3-89665-417-5), 2007 (12 articles in English, 11 in German)
 • Barry Hymer (Ed) Gifted Education International: Special Edition on Philosophy for Children (AB publishers, Great Britain), 2007
 • Matthew Lipman: Thinking in Education (Second edition, Cambridge University Press, Cambridge), 2003
 • Matthew Lipman, Fredrick S.Oscanyan & Ann Margaret Sharp: Philosophy in the Classroom ( Second Edition, Temple University Press, Philadelphia),1980
 • Matthew Lipman: Natasha: Vygotskian Dialogues (Teachers College Press, Columbia, USA),1996
 • Matthew Lipman & Ann Margaret Sharp: Growing Up With Philosophy (Temple University Press, Philadelphia), 1978
 • John P. Portelli & Ronald F. Reed (Eds): Children, Philosophy & Democracy (Detselig Enterprises Ltd, Calgary, Canada ),1995
 • Ronald F. Reed & Tony W. Johnson: Friendship and Moral Education, Twin Pillars of Philosophy for Children (Rethinking Childhood Series Vol. 7, Peter Lang, New York)’ 1999
 • Ronald F. Reed & Ann Margaret Sharp: Studies in Philosophy for Children: Pixie (Ediciones De La Torre, Madrid), 1996
 • Thecla Rondhuis: Philosophical Talent: Empirical investigations into philosophical features of adolescents’ discourse (Veenman Drukkers, Rotteerdam. ISBN 90-393-4033), 2005
 • Ann Margaret Sharp & Ronald F. Reed (Eds): Studies in Philosophy For Children: Harry Stottlemeier’s Discovery (Temple University Press, Philadelphia)’ 1992
 • Laurance J. Splitter & Ann Margaret Sharp: Teaching for Better Thinking: The Classrooom Community of Inquiry, (ACER, Melbourne Australia.ISBN: 0864311435), 1995

Related Books

 • Nicholas C. Burbules: Dialogue in Teaching, Theory & Practice (Advances in Contemporary Educational Thought, Volume10), 1993
 • Tony W. Johnson: Discipleship or Pilgrimage? The Educator’s Quest for Philosophy (SUNY Press, New York) 1995
 • Christine Perrott: Classroom Talk and Pupil Learning: Guidelines for Educators, (Harcourt Brace Janovitch, Sydney), 1988
 • Ronald F. Reed: Talking With Children (Arden Press, INC’ Denver Colorado), 1983