חקירה פילוסופית עם התנ”ך

בתורה מתגלים שלל גווני מארג החיים: משפחה, יציאה מהבית והשיבה אליו, לידות, מיתות, מעשי מירמה, אומץ, אויבים, חוק ופורענות, חרות, גורל, געגועים וחרטות. התורה היא כתב ומשנה, מסורת שבעל-פה ודבר אלוהים. מתוך פנייה אל החיים עצמם, הכתוב חדור ביכוֹלוּת פילוסופית.

התוכנית פותחה בשיתוף פעולה בין Philosophy for Life English Testמרכז מלטון לחינוך יהודי והמכון לקידום פילוסופיה לילדים באוניברסיטת מונטקלייר בארה”ב. פיילוט של התוכנית התקיים בבית הספר הדתי “מקדש סיני” בניו ג’רסי במהלך תשס”ח.
תוכנית הלימודים “קדימה – מסעות עם תכלית” מיועדת לילדי כיתות ז’-ח’.

תכנית לימודים זו, האורכת תשעה שבועות, מתרכזת סביב המושג ‘הלאה’. המילה העברית “קדימה!” תופסת את רוח התנועה הזו הלאה. תנועה שכזו היא מכוּוונת – מלאת ציפייה ואפשרויות. בין אם מאומצת בחום ובין אם אך נסבלת, בין אם ביחידים ובין אם בקבוצות, ‘הלאה’ חיונית לחוויה האנושית. מסעות מכילה בתוכה מוטיב מרכזי של הסיפור המקראי, כמו גם מצבים שונים בחייהם של תלמידי כיתות ז’ בהכנות להיותם בני מצווה. לאחר בר/בת המצווה, לתלמידים אלה ייפתחו אפשרויות בחירה חדשות ותחומי אחריות חדשים אותם ישקלו בחצותם את סף הילדות לעבר בחרותם היהודית.

בכך שנאפשר לתלמידים להאבק בשאלות רבות משמעות דרך חקירה פילוסופית בעזרת התנ”כ, אנו מבקשים להעמיק ולפתח את השפה, הכלים התפיסתיים וכישורי החקירה שיסייעו להעצים את יכולתם של התלמידים להתמודד נכוחה עם אפשרויות בחירה אלו.

שיעור לדוגמא מתוך התכנית