קידום פילוסופיה בחינוך

המרכז פועל לקידום החברה והחינוך בישראל בדרכים הבאות:
שילוב חקירה פילוסופית בבתי הספר.
הכשרת מורים ומנחים לחקירה פילוסופית עם ילדים.
פרויקטים ארציים לשינוי חברתי וחינוכי.
הקמת מרכז לימוד לפילוסופיה לילדים.