Philosophy for Life English Test – ‘פילוסופיה לחיים’ עלון #3 – נובמבר 2011

פרופ’ אן מרגרט שארפ הלכה לעולמה

HPimage2המייסדת השותפה של התנועה הבינלאומית לקידום חקירה פילוסופית (ICPIC), הייתה אחראית לפיתוח הפילוסופיה לילדים במדינות רבות בעולם. היא כתבה ספרים רבים ותוכניות לימודים.

פרטים נוספים>>

<< more details


השתלמות קיץ – פילוסופיה לילדים לגיל הרך

השתלמות קיץ – פילוסופיה לילדים לגיל הרךכיצד עושים פילוסופיה בגיל הרך? באלו חומרים משתמשים? האם יש הבדלים בין ילדים קטנים לגדולים? השתלמות חדשה באוגוסט הקרוב

<<קרא עוד