Information

Philosophy for Life English Test – ‘פילוסופיה לחיים’ עלון #1 – נובמבר 2009

השתלמות בפילוסופיה לילדים 2008 בחול המועד סוכות קיימנו השתלמות בת יומיים למנחים. ההשתלמות יועדה למנחים חדשים אשר מתחילים לעבוד בבתי ספר. ההשתלמות הועברה על ידי צוות המרכז. להלן רשמים מההשתלמות של אייל דוננפלד. אייל דוננפלד   סדנא זו לימדה אותי רבות על הוראת פילוסופיה לילדים והוראת פילוסופיה בכלל.אחת הבעיות שיש בהוראת פילוסופיה היא מצד אחד […]

...Read more