פילוסופיה בציורים

בבית הספר הדו לשוני בירושלים שאלנו “כיצד נראה דיון פילוסופי בכיתה?”

school1 school3
school2

שאלנו גם “מה קורה לי כשיש שאלה פילוסופית…?”

 
school6 school7