מטרות

המרכז מעודד חקירה פילוסופית בחינוך כדי לעורר:

  1. העצמה של אנשים (בדגש על ילדים) – באמצעות הפילוסופיה ככלי לחיפוש אחר משמעות של אדם שלם (פסיכולוגית ורוחנית). ההעצמה נותנת חופש לחקור שאלות של משמעות ואמת ובדרך זו נוצרים זהות וערכים.
  2. חיזוק תרבות הדיון הציבורי – עידוד דיון הבוחן את החברה הישראלית על כל חלקיה ומכוון לבניית חברה ראויה.

המרכז מתמקד בתחומים הבאים:

  • כבוד האדם ואושרו: פיתוח זהות, סובלנות וחיים ביחד, דיאלוג, קהילה, פלורליזם ורוחניות.
  • חקירה חברתית: צדק באמצעות דמוקרטיה מתדינת וחינוך אזרחי.
  • קשר בין חקירה למסורות: חינוך דתי וזהויות תרבותיות.

המאפיין הפדגוגי של המרכז הוא פיתוח “קהילות חוקרות” בהשראת תנועת “פילוסופיה לילדים”. קהילות אלו מאופיינות בפלורליזם, פתיחות, קפדנות אינטלקטואלית וביצירה של סביבה תומכת ובטוחה לדיאלוג. הלוגופילוסופיה לחיים מבטא את מחויבותנו לקשר בין החקירה הפילוסופית ובין השאלה על מה הם חיים הראויים וכיצד עלינו לחיות אותם. פילוסופיה לחיים היא המשמעות המעשית של חקירה מתבוננת בחיים.

המרכז מעוניין לעבוד בכלל מערכת החינוך בישראל ובשיתוף פעולה עם מוסדות חינוך בחו”ל.

המרכז מקדם מטרות אלו באמצעים הבאים:

  1. מחקרים חינוכים: המרכז מוביל ותומך במחקר תיאורטי ואמפירי של חקירה פילוסופית בחברה, במערכת החינוך ובהכשרות מורים.המחקרים מתמקדים בתפקיד החקירה הפילוסופית בפיתוח זהות, רגישות חברתית ותרבותית, כושר שיפוט אסתטי ומוסרי, חינוך לאזרחות ולדמוקרטיה, צמיחה רגשית ורוחנית וחשיבה רב-ממדית.
  2. תכניות חינוכיות: המרכז מפתח ומציע תכניות חינוכיות המשלבות קהילה חוקרת פילוסופית.
    המרכז פועל לפיתוח תכנית לימודים מלאה של פילוסופיה לילדים. בנוסף, המרכז מפתח תכניות חינוכיות המעודדות שכילה וצמיחה רוחנית במקצועות הלימוד השונים.
  3. שיתופי פעולה: המרכז בונה קשרים ושיתופי פעולה עם אנשים וארגונים כדי לקדם רפורמה חברתית וחינוכית.